Gemiler-Tekneler için NOx Emisyon ÖlçümüTüm Duyurular
14
MAY

IMO tarafından yayımlanan ve ülkemizin de taraf olduğu NOx teknik kod, MARPOL 73/78 Sözleşmesi Ek-6 Kısım 13'te belirtildiği üzere omurgası 1 Ocak 2000 tarihi ve sonrasında kızağa konulmuş gemilerde acil durum için kullanılmayan gücü 130 kW'den büyük dizel makineler ile 1 Ocak 2000 tarihinden sonra ilgili sözleşmede tarif edilen şekilde büyük tadilata uğrayan dizel makinelerin NOx (azot oksit) gazı salınım limitlerinin sağlanması ile ilgili kuralları barındırmaktadır.

Uluslararası sefer yapan ticari yatlara ve ilkel yapılı ahşap gemilere EIAPP düzenlenebilmesi adına ihtiyaç duyulan ve donatanı tarafından temin edilemediği kanıtlanan gemilere NOx Teknik Dosyası oluşturulması için Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, donatanın talebine binaen NOx Kod'da belirtilen yöntemlerle ölçümleri tamamlayarak bahse konu makinelere NOx Teknik Dosya kurumumuz tarafından hazırlanabilecektir. NOx Teknik Dosyası tamamlanan makinelere ise Liman Başkanlıkları tarafından EIAPP sertifikası düzenlenecektir.

İletişim : 

Tel: 0212 383 29 80    Fax : 0212 383 29 89

E-posta : gidf@yildiz.edu.tr

 

Doç.Dr. Uğur Buğra ÇELEBİ  ( ucelebi@yildiz.edu.tr )

Dr. Öğretim Üyesi : Görkem KÖKKÜLÜNK ( gorkemk@yildiz.edu.tr )

Uzman Yük.Müh. Kaan ÜNLÜGENÇOĞLU ( kunlu@yildiz.edu.tr )