Tarihçe

1967 - İSTANBUL TEKNİK OKULU Makine Bölümü, Gemi Opsiyonu

1969 - İ.D.M.M.A. Makine Bölümü, Gemi Makinaları Dalı

1982 - YILDIZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü

1993 - YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi, Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü

2006 - YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. Bölümü

2008 - YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi,

- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. Bölümü

- Gemi Makineleri İşletme Müh. Bölümü

2009 - YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. Bölümü

- Gemi Makineleri İşletme Müh. Bölümü