Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ

Prof. Dr. Yasin ÜST

Prof. Dr. Fahri ÇELİK

Prof. Dr. Serkan EKİNCİ

Prof.Dr. Eyüp BAĞCI

Prof. Dr. Muhsin AYDIN

Doç. Dr. Uğur Buğra ÇELEBİ

Doç. Dr. Yüksel PALACI

Dr.Öğr.Üyesi Bekir ŞENER