Haber ve Duyurular» DAHA FAZLA
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Değerlendirme Sonuçları:
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
 
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü
 
 
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı için Fakültemiz Bölümlerine Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş yolu ile kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 01-03 Eylül 2021 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri gidgecis@yildiz.edu.tr adresine Kayıt yaptırmak istedikleri Bölüm bilgisini yazarak e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.
 
Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
 1- Kayıt İçin Dilekçe:  Kayıt dilekçesi kayıt yaptıracak öğrenci tarafından doldurularak (ıslak imzalı) diğer belgeler ile birlikte e-posta aracılığı ile ilgili Fakülte Dekanlığına iletilecektir.
 
2- Not Çizelgesi: (Başarı Durum Belgesi/Transkript):Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösterir belgedir. Bu belgenin üniversite onaylı olması gereklidir. Not belgesi yabancı dilde olanların onaylı (üniversite veya noter) Türkçesini de eklemeleri gerekmektedir.
 
3- Öğretim Planı:  Kayıtlı bulunulan Yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan öğretim planının (Öğrenim görülen programın tüm sınıflarına ait öğretim planı) onaylı örneği. Öğretim Planı yabancı dilde olanların, kayıt hakkı kazanmaları durumunda öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan veya noterden onaylı Türkçesini kayıt sırasında getirmeleri gereklidir).
 
4- Ders İçerikleri: Sadece öğrenim görülen sınıfları gösteren ders içeriği yeterli olacaktır. Öğretim planı ve ders içeriği farklı belgelerdir. Ders içerikleri yabancı dilde olanların, kayıt hakkı kazanmaları durumunda öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan veya noterden onaylı Türkçesini kayıt sırasında getirmeleri gereklidir).
 
5- Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge: Daha önce Merkezi Yatay Geçiş yapılmadığına ve Yatay Geçiş için engel bulunmadığına ilişkin belge. Kayıtlı olunan yüksek öğretim kurumundan alınacaktır.
 
Kayıt İşlemleri Hakkında Detaylı Bilgi ve Dilekçe Örneği için tıklayınız.