Akademik Personel

Fakültemiz akademik personeline Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi (Avesis) üzerinde ulaşabilirsiniz.

YTÜ-GİDF Akademik Personeli için tıklayınız