Fakülte Komisyonları

1) KALİTE VE AKREDİTASYON KOMİSYONU

• Doç. Dr. Muhammed Emin BAŞAK (Başkan)
• Doç. Dr. Ömer SAVAŞ (GMİM)
• Dr. Öğr. Üyesi Ümit GÜNEŞ (GİM)
• Doç. Dr. Tarık KOÇAL (STCW)
• Öğr.Gör. Araks EKMEKÇİOĞLU (STCW)

• Dr. Öğr. Üyesi Asım Sinan KARAKURT (GİM)
• Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ARIKAN ÖZDEN (GİM)
• Ar. Gör. Halil İbrahim SÖNMEZ (GİM)
• Ar.Gör. İbrahim KAYA (GİM)
• Ar.Gör. Uğur CAN (GİM)
• Ar.Gör. Hasan TİMURLEK (GİM)
• Ar. Gör. Recep Tayyip KILIÇ (GİM)
 
• Ar.Gör. Ahmet KAYA (GMİM)
• Ar.Gör. Berna KANBEROĞLU (GMİM)
• Ar.Gör.Çağatayhan SEVİM (GMİM)
• Ar.Gör.Olcay SERT (GMİM)
• Ar.Gör. Ahmet Kaan KARABÜBER (GMİM)
• Ar.Gör. Mehmet Burak ÜSTÜN (GMİM)
• Ar.Gör. Fatih OKUMUŞ (GMİM)
 

2) TANITIM ve SEKTÖREL İLİŞKİLER KOMİSYONU

Sektörle İlişkiler

• Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ (Başkan)
• Prof.Dr. Serkan EKİNCİ
• Prof.Dr. Fuat ALARÇİN
• Doç.Dr. Görkem KÖKKÜLÜNK
• Dr.Öğr. Üyesi Özgür DEMİR
• Dr.Öğr. Üyesi Burak YILDIZ
• Dr. Öğr. Üyesi Eda TURAN

Tanıtım ve Sosyal Medya

• Dr. Öğr. Üyesi Eda TURAN (Başkan)
• Dr. Öğr. Üyesi Ümit GÜNEŞ
• Ar. Gör. Süleyman DUMAN
• Ar. Gör. Berna KANBEROĞLU
• Ar.Gör. Recep Tayyip KILIÇ
 

3) BURS KOMİSYONU

• Doç. Dr. Tarık KOÇAL (Başkan)
• Dr.Öğr.Üyesi Asım Sinan KARAKURT
• Dr.Öğr.Üyesi Taner COŞGUN

4) KOOP EĞITIM KOMISYONU
• Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ (Dekan)
• Prof. Dr. Serkan EKİNCİ (Bölüm Başkanı)
• Doç.Dr. Tarık KOÇAL (Dekan Yrd., Fak. Temsilcisi)